Dotacje

dotacje

Nazwa Wnioskodawcy: Perfect Meridian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Perfect Meridian Sp. z o.o.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu od 01/07/2020 do 30/09/2020

Zadanie: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/podmiot działania: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Całkowite wydatki na realizację projektu

Wydatki ogółem: 41 912.85 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 41 912.85 PLN
Wkład UE: 41 912.85 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 41 912.85 PLN
Procent dofinansowania: 100.00%