Fulfilment

Towarowanie (ang. Fulfilment) jest rozwinięciem procesu konfekcjonowania i usługą o najbardziej kompleksowej charakterystyce.
Wielu Klientów decyduje się na ekspozycję swoich produktów w miejscu sprzedaży w sposób jak najbardziej unikatowy i wyróżniający się na tle produktów konkurencyjnych firm. W tym celu produkty są często oferowane w dedykowanych ekspozytorach czy displayach. Często zastosowanie standu ekspozycyjnego jest wymogiem stawianym przez dystrybutora czy sieć handlową.

W takim przypadku Perfect Meridian oferuje swoim Klientom szereg możliwości:

  • pomoc w projekcie, produkcji i wykonaniu ekspozytorów, standów, posów czy displayów
  • montaż tych konstrukcji w dowolnej technice: składanie, klejenie na gorąco, skręcanie
  • kompletowanie i towarowanie ekspozytorów w dowolnej konfiguracji, także w wykorzystaniem wcześniej skonfekcjonowanych produktów
  • montaż ekspozytorów na dedykowanych nośnikach transportowych, np. paletach chep
  • oznakowanie towarów i ekspozytorów zgodnie z wymaganiem dystrubutora lub sieci handlowej
  • zabezpieczenie na czas transportu – czapy paletowe, stretchowanie, bindowanie taśmami pp
  • magazynowanie do czasu transportu, załadunek oraz transport do centrów dystrybucyjnych, magazynów crossdockingowych lub miejsc docelowych

Na wszystkich etapach towarowanie odbywa się z zachowaniem najwyższej staranności i jakości. Wszystkie etapy prac są stale kontrolowane przez wykwalifikowanych pracowników kontroli, czynności są monitorowane, a nad całością procesu czuwa kontroler jakości, dbając by odbywał się on zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015 w tym zakresie.