Konfekcjonowanie

konfekcjonowanie logistyka

Konfekcjonowanie jest bardzo ważnym elementem procesu sprzedaży towarów, gdyż zwykle zamyka ten proces. Jako ostatnie ogniwo łańcucha sprzedaży, konfekcjonowanie towarów decyduje o ostatecznym kształcie i wyglądzie produktu jaki trafi do Klienta końcowego.
Konfekcjonowanie produktów występuje często zamiennie z angielskim terminem co-packing.
Perfect Meridian świadczy usługi konfekcjonowania towaru w sposób kompleksowy.
Przyjmujemy produkty (półprodukty) bezpośrednio od producentów i przeprowadzając odpowiednie działania tworzymy gotowy produkt jaki trafi bezpośrednio na półki sklepowe.
Te czynności to m.in.:

 • przepakowywanie – zastąpienie fabrycznego opakowania produktu (często zbiorczego) opakowaniem dedykowanym, jednostkowym
 • przepakowywanie z wykonaniem opakowania dedykowanego – często opakowania, w których produkty są sprzedawane wymagają złożenia, sklejenia lub zmontowania, nierzadko są to bardzo skomplikowane konstrukcje w których umieszczony produkt musi być dodatkowo wklejony, przymocowany stickerem lub przykręcony wkrętem
 • insertowanie – w niektórych przypadkach przed zapakowaniem produktu, należy do niego dołożyć element dodatkowy, np. do czasopisma wrzucić ulotkę, lub wkleić próbkę kosmetyku
 • kompletowanie – wykonanie zestawów produktów gdy np. oferowane produkty występują jako zestawy upominkowe składające się z wielu różnych elementów lub zestawy promocyjne typu 2+1, gdzie należy połączyć ze sobą kilka takich samych komponentów
 • kompletowanie z matchowaniem – wykonywanie zestawów, w których połączone ze sobą elementy muszą być ze sobą sparowane wg określonego kryterium (np. personalizowany imiennie folder z określonym dedykowanym produktem, lub kodem promocyjnym itp.)
 • szereg czynności uzupełniających gotowy produkt końcowy – etykietowanie, foliowanie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem w transporcie, paletowanie

Konfekcjonowanie towarów na najwyższym poziomie

Na wszystkich etapach konfekcjonowania produktów zachowujemy należytą staranność. Wszystkie etapy prac są stale kontrolowane przez wykwalifikowanych pracowników kontroli, czynności są monitorowane, a nad całością procesu czuwa kontroler jakości, dbając by odbywał się on zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015 w tym zakresie.Podczas realizacji usług stale współpracujemy ze Zleceniodawcą, ustalając na bieżąco potrzeby, informując go o postępie prac i reagując na pojawiające się okoliczności zewnętrzne.

Największą przewagę naszych usług nad konkurencją upatrujemy właśnie w naszym podejściu do Klienta. Nasi Klienci mają możliwość do:

 • monitorowania postępów realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym
 • kontroli on-line stanów magazynowych powierzonych nam produktów
 • stosowania wymogów LIFO/FIFO/FEFO w odniesieniu do powierzonych produktów
 • zapewnienia traceability dla gotowych produktów
Ponadto nasze zlecenia charakteryzują się:

 • dużą elastycznością w doborze terminów realizacji, ustalenia harmonogramu prac czy doboru odpowiednich zasobów ludzkich
 • bardzo elastycznym podejściem do kwestii kosztorysowania prac z uwzględnieniem oczekiwań Klientów i czynników zewnętrznych tj. firmy konkurencyjne
 • zapewnieniem najwyższych standardów jakościowych, poświadczonych certyfikatem ISO 9001:2015